Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 68/2008 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 15 stycznia 2008r.

w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Dąbrówka na 2008 rok.
Na podstawie art. 186 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Dąbrówka Nr XV/82/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrówka na 2008 rok, zarządzam co następuje:


§ 1

Ustalam układ wykonawczy budżetu na 2008 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej uwzględniając podział na jednostki budżetowe realizujące dochody i wydatki budżetowe.


§ 2

Układ wykonawczy budżetu na 2008 rok obejmuje następujące jednostki:
1. Urząd Gminy w Dąbrówce, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrówce, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zakład Gospodarki Komunalnej, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. C.K. Norwida w Dąbrówce, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Publiczna Szkoła Podstawowa Guzowatce, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
6. Publiczna Szkoła Podstawowa we Wszeborach, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
7. Publiczne Gimnazjum im. T. Kościuszki w Dąbrówce, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
8. Zespół Szkół w Józefowie, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
9. Przedszkole Samorządowe pod Wesołym Ekoludkiem w Dręszewie, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
10. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola Samorządowego w Dąbrówce, zgodnie z załącznikiem Nr 10.


§ 3

Układ wykonawczy budżetu na 2008 rok w podziale na jednostki budżetowe realizujące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 11.


§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 28.10.2008 r., godz. 14.10
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 17.09.2019 r., godz. 12.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2019 r., godz. 12.00Adam KlusekZmiana przynależności strony
28.10.2008 r., godz. 14.10Tomasz KostrzewaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1208 razy.