Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 137/2008 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 3 grudnia 2008r.

w sprawie: wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 134/2008 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Dąbrówka na 2008 rok.
Na podstawie art. 186 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Dąbrówka Nr XV/82/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrówka na 2008 rok, zarządzam co następuje:


§ 1

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 134/2008 z dnia 24.11.2008r. „Zestawienie zmian dochodów w planie finansowym jednostek budżetowych – Publiczne Gimnazjum im. T. Kościuszki w Dąbrówce ”
otrzymuje brzmienie: Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenia Zwiększenia
 801  
 Oświata i wychowanie  200,00
  80110  Gimnazja  200,00
  0920   150,00
 0970   50,00
 Razem  200,00
§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w 2008 roku.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 10.03.2009 r., godz. 13.22
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 17.09.2019 r., godz. 13.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2019 r., godz. 13.22Adam KlusekZmiana przynależności strony
10.03.2009 r., godz. 13.22Tomasz KostrzewaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1139 razy.