Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 226/2009 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 31 grudnia 2009 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) oraz § 10 ust. 3 uchwały Rady Gminy Dąbrówka Nr XV/146/2008 z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok zarządzam, co następuje:


§ 1

Dokonuje się przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2009.


§ 4

Zarządzenie podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.U Z A S A D N I E N I E
do Zarządzenia Nr 226/2009
Wójta Gminy Dąbrówka
z dnia 31 grudnia 2009 rokuPrzeniesienia wydatków w administracji publicznej zabezpieczą wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy. W bezpieczeństwie publicznym w strażach zabezpieczone zostały wydatki m.in. na zakup paliwa do samochodów strażackich i drobne remonty. Na zapłatę za korespondencję wysyłaną do podatników zalegających z opłatami w podatkach lokalnych zabezpieczony został plan wydatków. W oświacie przeniesienia wydatków w planach finansowych placówek oświatowych pozwolą na dokonanie zapłaty m.in. na zakup pomocy dydaktycznych, energii i pozostałych usług.

Podstrony:

Wytworzył:Tadeusz Bulik, data: 31.12.2009 r., godz. 12.00
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 02.03.2010 r., godz. 10.27
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 18.09.2019 r., godz. 08.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2019 r., godz. 08.57Adam KlusekZmiana przynależności strony
02.03.2010 r., godz. 10.29Tomasz KostrzewaEdycja strony
02.03.2010 r., godz. 10.27Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1111 razy.