Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie nr 228/2010 Wójta Gminy Dąbrówka Szefa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 1 marca 2010 r.

w sprawie odwołania stanu pogotowia powodziowego
Na podstawie art.. 31 a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, art. 81 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. z 2001 Nr 115, poz. 1229), § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin / Dz. U. Nr 96 poz. 850/, zarządzenia starosty wołomińskiego nr 1/POW/PZZK/2010 z dnia 13.01.2010r.,
zarządzam co następuje:


§ 1

W związku z obniżeniem stanu wody na wodowskazie w Wyszkowie poniżej 400 cm odwołuję stan pogotowia przeciwpowodziowego dla sołectw Dręszew, Marianów, Ślężany, Czarnów, Stasiopole, Kuligów od godz. 13.00 dnia 13.01.2010r.


§ 2

Odwołuję całodobowe dyżury Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poczynając od dnia dzisiejszego pełnione przez osoby wyznaczone przez Z-ce Szefa GZZK według opracowanego planu dyżurów


§ 3

W sołectwach w których odwołano stan pogotowia przeciwpowodziowego należy w szczególności:

• śledzić poziom wody na rzece Bug w miejscowościach: Dręszew, Marianów, Ślężany, Czarnów, Stasiopole, Kuligów


§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Inspektorowi prowadzącemu sprawy ochrony przeciwpowodziowej i Inspektorowi ds. Obrony cywilnej i Zarządzania Kryzysowego.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.


Wytworzył:Tadeusz Bulik, data: 31.12.2009 r., godz. 12.00
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 02.03.2010 r., godz. 11.47
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 18.09.2019 r., godz. 08.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2019 r., godz. 08.58Adam KlusekZmiana przynależności strony
02.03.2010 r., godz. 12.16Tomasz KostrzewaEdycja strony
02.03.2010 r., godz. 11.47Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 980 razy.