Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Sprawy związane ze zmianą imion i nazwisk

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (tekst jednolity Dz.U. Z 12 grudnia 2008 r. Nr 220, poz. 1414);
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.);
  3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1319 ze zm.);
  4. Ustawa z dnia 09 września 2000 roku – o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2000 r. Nr 235, poz. 2532 tekst jednolity).


Wymagane dokumenty:
  1. dowód osobisty
  2. wniosek o zmianę imienia / nazwiska (sporządzane w USC)
  3. odpisy zupełne aktów stanu cywilnego (urodzenia lub małżeństwa)
  4. w miarę potrzeb inne dokumenty posiłkowe, dokumentujące chęć zmiany


Sposób złożenia wniosku:
wniosek należy złożyć osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego - parter, pokój nr 1

Opłaty:
decyzja o zmianie imienia i nazwiska - 37 zł,

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
bez zbędnej zwłoki w ciągu miesiąca, w przypadku skomplikowanych spraw do dwóch miesięcy.

Sposób zakończenia postępowania:
wydanie decyzji. Formą doręczenia jest odbiór osobisty dokumentu lub za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Sprawę prowadzi:
Maria Klusek,
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
Urząd Gminy Dąbrówka,
ul. T. Kościuszki 14
tel. (0-29) 757 80 02, 03 w. 11,
tel. (0-29) 757 80 22

Tryb odwoławczy:
od decyzji wydanej przez kierownika USC przysługuje stronie prawo wniesienia za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dąbrówce odwołania do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, ul. Plac Bankowy 3/5 w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

uwagi
wnioskodawca wnioskuje tylko o zmianach swojego imienia / nazwiska, odpisy aktów stanu cywilnego, potrzebne do zmiany imienia i nazwiska, muszą mieć opłatę skarbową w wysokości: odpis zupełny 33 zł,


Wytworzył:Tomasz Kostrzewa, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 27.07.2010 r., godz. 09.40
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 07.09.2010 r., godz. 14.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.09.2010 r., godz. 14.44Tomasz KostrzewaEdycja strony
27.07.2010 r., godz. 09.40Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 2384 razy.