Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Wydawanie zaświadczeń o niefigurowaniu aktu stanu cywilnego w tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.2224),
  2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm.),
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku – o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044, z późn. zm.)


Wymagane dokumenty:
  1. dowód osobisty wnioskodawcy
  2. wniosek o wydanie zaświadczenia o niefigurowaniu aktu stanu cywilnego w tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnego (sporządzane w USC)


Sposób złożenia wniosku:
Wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego - parter, pokój nr 1

Opłaty:
Zaświadczenie - 24 zł,

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki w ciągu miesiąca, w przypadku skomplikowanych spraw do dwóch miesięcy.

Sposób zakończenia postępowania:
Wydanie zaświadczenia. Formą doręczenia jest odbiór osobisty dokumentu.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji wydanej przez kierownika USC przysługuje stronie prawo wniesienia za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dąbrówce do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, ul. Plac Bankowy 3/5 w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

uwagi
1. Zaświadczenie może otrzymać osoba, której akt dotyczy, wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, lub przedstawiciel ustawowy oraz osoby, które wykażą interes prawny.


Wytworzył:Tomasz Kostrzewa, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 27.07.2010 r., godz. 09.54
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 01.10.2019 r., godz. 11.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.10.2019 r., godz. 11.40Adam KlusekEdycja strony
06.09.2010 r., godz. 11.10Tomasz KostrzewaEdycja strony
27.07.2010 r., godz. 09.54Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1223 razy.