Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie nr 48/2003 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 12 grudnia 2003 r.

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2004 rok.
Na podstawie art. 52 ust. l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, póz. 1591 z póz. zm.) oraz art. 119, 120,121, ust. l ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15, póz. 148 z póz. zm.), zarządza się co następuje:


§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2004 rok oraz informację o stanie
mienia komunalnego, stanowiący załącznik nr l do niniejszego zarządzenia przedstawić:
1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Dąbrówka, najpóźniej do dnia 15 grudnia 2003 roku.


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejsze zarządzenie w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.WÓJT GMINY DĄBRÓWKA

mgr inż. TADEUSZ BULIKWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 04.05.2004 r., godz. 12.39
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 18.09.2019 r., godz. 10.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2019 r., godz. 10.58Adam KlusekZmiana przynależności strony
04.05.2004 r., godz. 12.39Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1433 razy.