Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

ZARZĄDZENIE NR 135/2005 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 14 listopada 2005 roku

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2006 rok.
Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 119, 120,121 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz.U.Nr 15, poz. 148 z póź. zm.), zarządza się co następuje:


§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2006 rok oraz informację o stanie
mienia komunalnego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia przedstawić:
1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Dąbrówka, najpóźniej do dnia 15 listopada 2005 roku.


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejsze zarządzenie w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 29.11.2006 r., godz. 12.35
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 19.09.2019 r., godz. 08.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.09.2019 r., godz. 08.24Adam KlusekZmiana przynależności strony
29.11.2006 r., godz. 12.35Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1364 razy.