Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Wykaz aktualnych zamówień publicznych

(termin złożenia ofert jeszcze nie minął)

Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego 4x4 z wyposażeniem

Data składania ofert: 23.07.2018 r., godz. 12.00Przebudowa dróg gminnych: nr 430113W w miejscowości Zaścienie i Wszebory oraz nr 430107W w miejscowości Małopole

Data składania ofert: 25.07.2018 r., godz. 12.00Przebudowa drogi gminnej Zaścienie – Karolew, Gmina Dąbrówa

Data składania ofert: 01.08.2018 r., godz. 12.00Budowa chodników przy drogach gminnych - Małopole, Dręszew

Data składania ofert: 03.08.2018 r., godz. 12.00Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrówka w 2018 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 6 900 000,00 zł

Data składania ofert: 20.08.2018 r., godz. 12.00

Strona oglądana: 163370 razy.