Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Modernizacja drogi gminnej Małopole-Emilianów

Ogłoszenie zamieszczono: 17.09.2004 r.
Data składania ofert: 05.10.2004 r., godz. 14.00
Data otwarcia ofert: 05.10.2004 r., godz. 14.15
OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Przedmiot zamówienia: Modernizacja drogi gminnej Małopole-Emilianów 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Nazwa zamawiającego: Gmina Dąbrówka Ulica: T. Kościuszki 14 05-252 Dąbrówka Strona WWW dabrowka. net. pl E-mail urzad@. nnet. pl Godziny urzędowania 7.30-15.00 2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony 3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Sposób uzyskania SIWZ cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: .............................. 4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia Wykonanie nawierzchnio asfaltowej na drodze gminnej o dł. 1000mb i szer. jezdni 5.50mb z poboczami 2x0.75m kod CPV 5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: [o] Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych [ ] Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych 6) Termin wykonania zamówienia: termin wykonania zamówienia do 15-11-2004r 7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: opis warunków i sposobu oceniania 8) Informacja na temat wadium: wadium 2 % wartości oferty 9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: --------------------------------------------------------------------------- | Nazwa kryterium |Waga | --------------------------------------------------------------------------- |Nazwa kryterium |100 | --------------------------------------------------------------------------- 10) miejsce i termin składania ofert: [o] w siedzibie zamawiającego Nazwa zamawiającego: Gmina Dąbrówka Ulica: T. Kościuszki 14 05-252 Dąbrówka Pokój nr 1 [ ] w innym miejscu Nazwa Ulica Kod Miejscowość Pokój nr do dnia 2004-10-05 do godz. 14.00 Termin otwarcia ofert 2004-10-05 godz. 1415 11) termin związania ofertą okres 30 dni , tj. do dnia 2004-11-05 ____________________________________ Nazwa zamawiającego: Gmina Dąbrówka
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 12.10.2004 r., godz. 08.37
Ostatnia aktualizacja:Marek Kaszuba, data: 12.10.2004 r., godz. 08.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.10.2004 r., godz. 08.37Marek KaszubaDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 811 razy.