Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Remont budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrówce

Ogłoszenie zamieszczono: 12.11.2004 r.
Data składania ofert: 07.12.2004 r., godz. 12.00
Data otwarcia ofert: 07.12.2004 r., godz. 12.30
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA WYKONANIE ROBÓT
Data: 12 listopada 2004 r.
Numer Projektu: B2 – 50 –0484
Nazwa Projektu: Remont budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrówce

Szanowni Państwo,

1. Niniejszym zapraszam Państwa do złożenia oferty na wykonanie prac remontowych w łazienkach w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrówce.

2. Szacunkowy termin zakończenia realizacji robót wynosi 1,5 miesiąca.

3. Kompletną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zawierajaca opis sposobu przygotowania oferty, przedmiot zamówienia, schematy/rysunki oraz przedmiar robót i formularz ofertowy, można otrzymać w cenie 20 PLN u Zamawiającego tj.:
Wójt Gminy Dąbrówka, Urząd Gminy Dąbrówka, ul. T. Kościuszki 14, 05 – 252 Dąbrówka, pokój nr 1 od dnia 12 listopada w godzinach 7. 30 – 15. 30.

4. Ofertę Państwa, według formularza ofertowego, w zaklejonej kopercie, należy zaadresować i przesłać w terminie do 7 grudnia 2004 r. do godz. 12. 00 do:

Wójt Gminy Dąbrówka, Urząd Gminy Dąbrówka,
Dla: Tadeusza Stańczaka, ul. T. Kościuszki 14, 05 – 252 Dąbrówka, pokój nr 1
Telefon: (029) 75 78 002 Faks: (029) 75 78 002

5. Termin związania ofertą określa się na trzydzieści (30) dni od 7 grudnia 2004r. godz. 12. 00.

6. Oferent, który wycofa swoją ofertę podczas okresu związania nią lub uchyli się od zawarcia umowy jeśli jego oferta zostanie wybrana, będzie wykluczony z listy oferentów mogących ubiegac się o kontrakty w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na okres jednego roku.

Wójt Gminy Dąbrówka
Tadeusz Bulik
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 16.11.2004 r., godz. 09.02
Ostatnia aktualizacja:Marek Kaszuba, data: 16.11.2004 r., godz. 09.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.11.2004 r., godz. 09.02Marek KaszubaDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 938 razy.