Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

II etap budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Sokołówek i Teodorów

Zamówienie: Rozstrzygnięte
Data rozstrzygnięcia: 02.08.2007 r.
Z/ZP-341/03/07 Dąbrówka, 2007-08-02

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Z/ZP-341/03/07. Nazwa zadania: II etap budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Sokołówek i Teodorów

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Zakład Usług Budowlanych "TEL-BUD"
ul. Szosa Jadowska 51
Lipiny Nowe
05-200 Wołomin

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2007-07-10.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: --------------------------------------------------------------------------- Lp.: 1.
Nazwa wykonawcy:
P.P.H.U. "HYDRO-SYSTEM" Tomasz Paradowski
Adres Wykonawcy:
Szpetal Górny, ul. Osiedle Młodych 63 87-811 Fabianki

Liczba pkt. w kryterium cena: 48
Liczba pkt. w kryterium (nazwa): Łączna punktacja oferty: 48

Lp.: 2.
Nazwa wykonawcy:
Zakład Usług Budowlanych "TEL-BUD" Adres Wykonawcy:
ul. Szosa Jadowska 51 Lipiny Nowe
05-200 Wołomin
Liczba pkt. w kryterium cena: 100
Liczba pkt. w kryterium (nazwa): Łączna punktacja oferty: 100
Lp.: 3.
Nazwa wykonawcy:
INS-Bud Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane Roman Maliszewski Adres Wykonawcy:
ul. Konopnickiej 2 05-230 Kobyłka
Liczba pkt. w kryterium cena: 74
Liczba pkt. w kryterium (nazwa):
Łączna punktacja oferty: 74

Lp.: 4.
Nazwa wykonawcy:
Zakład Instalacji Sanitarnych Janusz Ochenkowski Adres Wykonawcy:
ul. 11 Listopada 42 07-410 Ostrołęka
Liczba pkt. w kryterium cena: 60
Liczba pkt. w kryterium (nazwa):
Łączna punktacja oferty: 60

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia ____________________________________ Tadeusz Bulik - Wójt Gminy Dąbrówka
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Łukasz Sadowski, data: 03.08.2007 r., godz. 09.05
Ostatnia aktualizacja:Łukasz Sadowski, data: 03.08.2007 r., godz. 09.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.08.2007 r., godz. 09.05Łukasz SadowskiDodanie rozstrzygnięcia przetargu do BIP.

Strona oglądana: 647 razy.