Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Budowa chodnika we wsi Trojany

Zamówienie: Rozstrzygnięte
Data rozstrzygnięcia: 27.08.2007 r.
5541/33/07

Dąbrówka, dnia 27.08.2007r.

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "budowę chodnika we wsi Trojany" na potrzeby Gmina Dąbrowka.

Nr sprawy: 2222/CHT/1/07.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Nazwa zamawiającego informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

PPUH "Stanpol"
Stanisław Sieradzki
ul. Prosta 25
05-240 Tłuszcz

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta, spełniająca warunki określone w SIWZ

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2007-09-03 .

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art.91 ust.1 Pzp oraz Kodeks Cywilny Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p.zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Łukasz Sadowski, data: 28.08.2007 r., godz. 08.57
Ostatnia aktualizacja:Łukasz Sadowski, data: 28.08.2007 r., godz. 08.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.08.2007 r., godz. 08.57Łukasz SadowskiDodanie rozstrzygnięcia przetargu do BIP.

Strona oglądana: 631 razy.