Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Małopole

Zamówienie: Rozstrzygnięte
Data rozstrzygnięcia: 14.09.2007 r.
Dąbrówka, 14.09.2007r.

Z/ZP-341/05/07

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Z/ZP-341/05/07. Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Małopole.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez
Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska
„Euro-Ekolas” Sp. z o.o. ul. St. Batorego 48
41-506 Chorzów
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2007-07-10. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: --------------------------------------------------------------------------- Lp.: 1.

Nazwa wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska
„Euro-Ekolas” Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy:
ul. St. Batorego 48
41-506 Chorzów

Liczba pkt. w kryterium cena: 100
Liczba pkt. w kryterium (nazwa): - Łączna punktacja oferty: 100

Lp.: 2.

Nazwa wykonawcy: „ORPA” Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Sp. J. Adres Wykonawcy:
ul. Łukaszewicza 11
05-200 Wołomin
Liczba pkt. w kryterium cena: 58
Liczba pkt. w kryterium (nazwa):
- Łączna punktacja oferty: 58

Lp.: 3.
Nazwa wykonawcy:
STD NASIŁOWSKI
Adres Wykonawcy:
ul. Poniatowskiego 63
05-220 Zielonka

Liczba pkt. w kryterium cena: 59
Liczba pkt. w kryterium (nazwa):
- Łączna punktacja oferty: 59

Lp.: 4.

Nazwa wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia w Wodę „WODROL” Olsztyn
Adres Wykonawcy:
ul. Spółdzielcza 23
11-001 Dywity

Liczba pkt. w kryterium cena: 62
Liczba pkt. w kryterium (nazwa):
- Łączna punktacja oferty: 62

Lp.: 5.

Nazwa wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych „AR-MEL” Adres Wykonawcy:
ul. Polna 1
07-200 Wyszków

Liczba pkt. w kryterium cena: 65
Liczba pkt. w kryterium (nazwa):
- Łączna punktacja oferty: 65

Lp.: 6.

Nazwa wykonawcy:
Zakład Instalacji Sanitarnych – Janusz Ochenkowski
Adres Wykonawcy:
ul. 11-go Listopada 42
07-410 Ostrołęka

Liczba pkt. w kryterium cena: 89
Liczba pkt. w kryterium (nazwa):
- Łączna punktacja oferty: 89

Lp.: 7.

Nazwa wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja Adres Wykonawcy:
ul. Fabryczna 9
18-400 Łomża

Liczba pkt. w kryterium cena: 96
Liczba pkt. w kryterium (nazwa):
- Łączna punktacja oferty: 96

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia ____________________________________ Tadeusz Bulik – Wójt Gminy Dąbrówka
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Łukasz Sadowski, data: 14.09.2007 r., godz. 15.14
Ostatnia aktualizacja:Łukasz Sadowski, data: 14.09.2007 r., godz. 15.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.09.2007 r., godz. 15.14Łukasz SadowskiDodanie rozstrzygnięcia przetargu do BIP.

Strona oglądana: 628 razy.