Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Budowa Hali sportowej w Dąbrówce

Zamówienie: Unieważnione
Data rozstrzygnięcia: 18.01.2008 r.
Z/ZP-341/06/07
Dąbrówka, 2008-01-18ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Z/ZP-341/06/07. Nazwa zadania: Budowa gminnej hali sportowej w Dąbrówce

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie faktyczne:
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamowienia.

Uzasadnienie prawne:
Art. 93 ust. 1, pkt 4) Pzp

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

____________________________________
Tadeusz Bulik Wójt Gminy Dąbrówka
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 21.01.2008 r., godz. 11.56
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 21.01.2008 r., godz. 11.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.01.2008 r., godz. 11.56Adam PodemskiDodanie rozstrzygnięcia przetargu do BIP.

Strona oglądana: 628 razy.