Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Sokołówek - Teodorów III etap

Zamówienie: Rozstrzygnięte
Data rozstrzygnięcia: 29.04.2008 r.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Z/ZP-341/01/08. Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Sokołówek - Teodorów III etap

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Zakład Usług Budowlanych TEL-BUD, ul. Szosa Jadowska 51, 05-200 Wołomin

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2008-05-08.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty
---------------------------------------------------------------------------

Lp.: 1.
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska "EURO-EKOLAS"
Adres Wykonawcy: ul. Cynamonowa 47, 02-777 Warszawa
Cena oferty brutto: 422 375,46
Liczba pkt. w kryterium cena: 62,68

Lp.: 2.
Nazwa wykonawcy: P.P.U.H. HYDROBUD Stefan Brzozowski
Adres Wykonawcy: ul. Targowa 26 B, 07-410 Ostrołęka
Cena oferty brutto: 360 796,18
Liczba pkt. w kryterium cena: 73,37

Lp.: 3.
Nazwa wykonawcy: Zakład Usług Budowlanych TEL-BUD
Adres Wykonawcy: ul. Szosa Jadowska 51, 05-200 Wołomin
Cena oferty brutto: 264 725,54
Liczba pkt. w kryterium cena: 100Lp.: 4.
Nazwa wykonawcy: INSTAN Andrzej Tomasz Noskiewicz
Adres Wykonawcy: ul. Kołłątaja 58, 05-220 Zielonka
Cena oferty brutto: 512 393,86
Liczba pkt. w kryterium cena: 51,66

Lp.: 5.
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "GAW-BUD"
Eugeniusz Gawor
Adres Wykonawcy: ul. Ogrodowa 3, 08-200 Łosice
Cena oferty brutto: 364 280,15
Liczba pkt. w kryterium cena: 72,67

Lp.: 6.
Nazwa wykonawcy: INSBUD Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane
Robert Maliszewski
Adres Wykonawcy: ul. Konopnickiej 2, 05-230 Kobyłka
Cena oferty brutto: 409 188,00
Liczba pkt. w kryterium cena: 64,70

Lp.: 7.
Nazwa wykonawcy: Przedsiebiorstwo Inżynierii Sanitarnej "ENERGAS" s.c.
Paweł i Andrzej Ochenkowscy
Adres Wykonawcy: ul. Warszawska 2, 07-410 Ostrołęka
Cena oferty brutto: 342 473,89
Liczba pkt. w kryterium cena: 77,30

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.


Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 30.04.2008 r., godz. 15.38
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 30.04.2008 r., godz. 15.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.04.2008 r., godz. 15.38Tomasz KostrzewaDodanie rozstrzygnięcia przetargu do BIP.

Strona oglądana: 768 razy.