Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Karpin

Zamówienie: Rozstrzygnięte
Data rozstrzygnięcia: 10.07.2008 r.
Dąbrówka, 10-07-2008
Z/ZP-341/05/08
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Z/ZP-341/05/08. Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Karpin.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Zakład Instalacji Sanitarnych - Janusz Ochenkowski, ul. 11Listopada 42, 07-410 Ostrołęka

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2008-08-06.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty
---------------------------------------------------------------------------

Lp.: 1.
Nazwa wykonawcy: Zakład Usług Budowlanych TEL-BUD
Adres Wykonawcy: ul. Szosa Jadowska 51, 05-200 Wołomin
Cena oferty brutto: 1 877 060,41
Liczba pkt. w kryterium cena: 52,04

Lp.: 2.
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska
Euro-Ekolas Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy: ul. Cynamonowa 47, 02-777 Warszawa
Cena oferty brutto: 1 538 029,75
Liczba pkt. w kryterium cena: 63,51

Lp.: 3.
Nazwa wykonawcy: Konsorcjum - Hydro-Stal Produkcja Handel Usługi
Adres Wykonawcy: ul. Kosowska 44, 08-300 Sokołów Podlaski
Cena oferty brutto: 2 699 266,65
Liczba pkt. w kryterium cena: 36,19

Lp.: 4.
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Hydrotechnicznych Ewa Marcisz
Adres Wykonawcy: ul. Zaciszna 2/28, 02-912 Warszawa
Cena oferty brutto: 2 151 028,96
Liczba pkt. w kryterium cena: 45,41

Lp.: 5.
Nazwa wykonawcy: Zakład Instalacji Sanitarnych - Janusz Ochenkowski
Adres Wykonawcy: ul. 11Listopada 42, 07-410 Ostrołęka
Cena oferty brutto: 976781,95
Liczba pkt. w kryterium cena: 100,00

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.


Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

____________________________________
/../ Tadeusz Bulik
Wójt Gminy Dąbrówka
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 11.07.2008 r., godz. 15.06
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 11.07.2008 r., godz. 15.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.07.2008 r., godz. 15.06Tomasz KostrzewaDodanie rozstrzygnięcia przetargu do BIP.

Strona oglądana: 628 razy.