Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i montaż generatora prądu

Tytuł umowy: Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data podpisania: 09.05.2007 r.
Z/ZP-341/02/07 Dąbrówka, 2007-05-14

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup i montaż generatora prądu na stacji uzdatniania wody Kołaków na potrzeby Gmina Dąbrówka.
Nr sprawy: Z/ZP-341/02/07.

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 Pzp Gmina Dąbrówka informuje, że w prowadzonym postępowaniu zawarto umowę z Wykonawcą:

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Dąbrówka
ul. Tadeusza Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
www.dabrowka.net.pl
przetargi@dabrowka.net.pl
8.00-15.00

2) Osoba upoważniona do kontaktów:
reneusz Zieliński
tel. (029) 757 80 03; w. 20
faks (029) 757 82 20
zielinski@dabrowka.ne.pl


3) Umowa o zamówienie publiczne została zawarta z wykonawcą P.P.H.U. "PEX POOL Plus" Janusz Kania
ul. Metalowców 35
39-200 Dębica

Uzasadnienie wyboru:
w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęła tylko jedna oferta.
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Łukasz Sadowski, data: 14.05.2007 r., godz. 09.49
Ostatnia aktualizacja:Łukasz Sadowski, data: 14.05.2007 r., godz. 09.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.05.2007 r., godz. 09.49Łukasz SadowskiDodanie umowy do BIP.

Strona oglądana: 613 razy.