Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Dostawa samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Gminy Dąbrówka

Tytuł umowy: Zawarcie umowy z wykonawcą
Data podpisania: 21.05.2007 r.
Zawarta w dniu 21.05.2007 roku, w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne nr ZP/M/1/2007, w trybie zapytania o cenę

pomiędzy:

Gminą Dąbrówka
z siedzibą ul. T. Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
reprezentowaną przez:
1. Tadeusza Bulika – Wójta Gminy Dąbrówka
zwanym dalej Zamawiającym,

a Firma:

„SYNORADZKI” AUTORYZOWANY PARTNER SP. J
00-716 WARSZAWA
ul. BARTYCKA 183
z siedzibą w 00-716 Warszawa, ul. Bartycka 183
wpisana do rejestru / ewidencji pod numerem 0000081887,
NIP: 521-11-25-161
REGON: 011910908
reprezentowana przez:
Andrzeja Synradzkiego,
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Łukasz Sadowski, data: 22.05.2007 r., godz. 13.21
Ostatnia aktualizacja:Łukasz Sadowski, data: 22.05.2007 r., godz. 13.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.05.2007 r., godz. 13.21Łukasz SadowskiDodanie umowy do BIP.

Strona oglądana: 578 razy.