Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Wykaz zakończonych zamówień publicznych

(przetargi zostały rozstrzygnięte)

Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla jednostek organizacyjnych Gminy DąbrówkaOdbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy DąbrówkaRemont istniejących budynków "Kuźnia Norwida"Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy DąbrówkaPrzebudowa dróg gminnych na terenie Gminy DąbrowkaBudowa wiejskich placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Chruścielach i Ślężanach.Remont istniejących budynków "Kuźnia Norwida"Remont istniejących budynków "Kuźnia Norwida"Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy DąbrówkaBieżące utrzymanie dróg gminnychModernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy DąbrówkaOdbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy DąbrówkaUdzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrówka w 2018 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 900 000,00 złotych.Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy DąbrówkaBudowa i wyposażenie placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie Gminy

Strona oglądana: 58095 razy.