Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Wykaz zakończonych zamówień publicznych

(przetargi zostały rozstrzygnięte)

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP



Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3 900 000,00zł przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrówka w 2017 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.



Zakup samochodu pożarniczego dla OSP



Zagospodarowanie centrów większych miejscowości Gminy- wykonanie parkingu



Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrówka



Przebudowa drogi gminnej nr 430113 dz. nr 64 w miejscowości Wszebory Gmina Dąbrówka



Zagospodarowanie centrów większych miejscowości Gminy- budowa opaski w Karpinie



Zagospodarowanie centrów większych miejscowości Gminy- wykonanie parkingu przed budynkiem poczty w Dąbrówce i utwardzenie placu na siłowni zewnętrznej



Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrówka



Budowa chodników przy drogach gminnych - Cisie



Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości: Zaścienie, Karolew.



Dowożenie uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na terenie Gminy Dąbrówka wraz z zapewnieniem opieki nad dowożonymi dziećmi



Przebudowa drogi gminnej nr 430113 dz. nr 64 w miejscowości Wszebory Gmina Dąbrówka



Modernizacja placu przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce



Budowa chodników przy drogach gminnych - Cisie





Strona oglądana: 48448 razy.