Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Wykaz zakończonych zamówień publicznych

(przetargi zostały rozstrzygnięte)

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy DąbrowkaRemont istniejących budynków "Kuźnia Norwida"Remont istniejących budynków "Kuźnia Norwida"Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy DąbrówkaBieżące utrzymanie dróg gminnychModernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy DąbrówkaOdbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy DąbrówkaUdzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrówka w 2018 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 900 000,00 złotych.Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy DąbrówkaBudowa i wyposażenie placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie GminyZagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej w GuzowatceBudowa chodników przy drogach gminnych - Małopole, DręszewUdzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrówka w 2018 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 6 900 000,00 złPrzebudowa drogi gminnej Zaścienie – Karolew, Gmina DąbrówaZakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego 4x4 z wyposażeniem

Strona oglądana: 57356 razy.