Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Wykaz zakończonych zamówień publicznych

(przetargi zostały rozstrzygnięte)

Odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu gminy DąbrówkaRozbudowa i remont budynku Gminnego Centrum Kultury w DąbrówceDowożenie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Dąbrówka wraz z zapewnieniem opieki nad dowożonymi dziećmi w roku szkolnym 2012 / 2013Rozbudowa i remont budynku Gminnego Centrum Kultury w DąbrówceOpracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarnów, gm. Dąbrówka i I etapu sieci kanalizacyjnej
Zagospodarowanie centrum miejscowości DąbrówkaRemont drogi gminnej w miejscowości Kuligów, ul. Serocka. Remont drogi gminnej w miejscowości Czarnów, ul. Długa. Remont drogi gminnej w miejscowości Stasiopole.Dostawa i montaż zewnętrznych podnośników platformowych przeznaczonych do pionowego transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich wraz z osobą towarzyszącąDostawa nowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnychDostawa i montaż zewnętrznych podnośników platformowych przeznaczonych do pionowego transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich wraz z osobą towarzyszącą.Zapewnienie w schronisku opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy DąbrówkaDostawa nowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnychDostawa nowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnychZapewnienie w schronisku opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Dąbrówka

Strona oglądana: 59377 razy.