Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Wykaz zakończonych zamówień publicznych

(przetargi zostały rozstrzygnięte)

1. Remont drogi gminnej w miejscowości Dręszew ul. Wiejska
2. Remont drogi gminnej w miejscowości Kuligów ul. SerockaOdśnieżanie i posypywanie dróg gminnych w okresie zimowym 2011Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Małopole gm. DąbrówkaOdbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu gminy DąbrówkaModernizacja drogi gminnej w miejscowości Małopole gm. DąbrówkaRozbudowa Sali widowiskowej przy GCK w Dąbrówce i świetlicy na potrzeby Koła Gospodyń WiejskichRemont drogi Marianów - Ślężany SekundówkaUdzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrówka w 2011 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.500.000,00złPrzebudowa drogi gminnej w miejscowości MałopoleDowożenie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Dąbrówka wraz z zapewnieniem opieki nad dowożonymi dziećmi w roku szkolnym 2011 - 2012.Dostawa i rozplantowanie kruszywa betonowego na drogach gminnychOdbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu gminy DąbrówkaOpracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej i przyłączyOdbiór odpadów komunalnych niesegregowanych, segregowanych i wielkogabarytowych z terenu gminy Dąbrówka.Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn. Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce wraz z Halą Sportową.

Strona oglądana: 59515 razy.