Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Wykaz zakończonych zamówień publicznych

(przetargi zostały rozstrzygnięte)

Odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych w okresie zimowym 2010 - 2011Odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych w okresie zimowym 2010 - 2011.Odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych w okresie zimowym 2010 - 2011Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce wraz z Halą SportowąUdzielenie i obsługa kredytu długoterminowegoWykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy DąbrówkaBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małopole, gm. DąbrówkaZagospodarowanie centrum wsi Józefów, Kuligów i Zaścienie. Budowa chodnikówPrzebudowa dróg gminnych w miejscowościach Karolew i Kowalicha gm. Dąbrówka.Dostawa i montaż prasy do odwadniania osadu ściekowego na oczyszczalnię ścieków w Dąbrówce.Wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych lub gospodarskich oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimiTermomodernizacja budynku gminnego w Dąbrówce.Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn. Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 (etap I)Roboty budowlane Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 (etap I)Dowożenie uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkola samorządowego na terenie Gminy Dąbrówka wraz z zapewnieniem opieki nad dowożonymi dziećmi

Strona oglądana: 59477 razy.