Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Wykaz zakończonych zamówień publicznych

(przetargi zostały rozstrzygnięte)

Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn. Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 (etap I)Roboty budowlane Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 (etap I)Dowożenie uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkola samorządowego na terenie Gminy Dąbrówka wraz z zapewnieniem opieki nad dowożonymi dziećmiPrzebudowa drogi gminnej Zaścienie-Chruścielesprzedaż nieruchomości niezabudowanych
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanychBudowa świetlicy w miejscowości TrojanyWyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych lub gospodarskich oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi.Budowa sali gimnastycznej w Dąbrówce
Budowa chodnika i zjazdów indywidualnych w miejscowości Józefów - Gmina Dąbrówka.Remont drogi powiatowej nr 4320W w miejscowości Dąbrówka w zakresie remontu odwodnienia - Gmina Dąbrówka.Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrówka w wysokości 1 200 000,00 zł.Budowa chodnika i zjazdów indywidualnych w miejscowości Kuligów. Budowa chodnika i zjazdów indywidualnych w miejscowości Józefów.

Strona oglądana: 60297 razy.