Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Wykaz zakończonych zamówień publicznych

(przetargi zostały rozstrzygnięte)

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrówka w wysokości 1 200 000,00 zł.Budowa chodnika i zjazdów indywidualnych w miejscowości Kuligów. Budowa chodnika i zjazdów indywidualnych w miejscowości Józefów.Remont drogi gminnej we wsi TeodorówBudowa odcinka sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej dla miejscowości Małopole.Budowa Chodnika wraz ze zjazdami w miejscowości ZaścienieBudowa chodnika i zjazdów indywidualnych w miejscowości Kuligów - Gmina Dąbrówka.Remont drogi powiatowej nr 4320W w miejscowości Dąbrówka w zakresie remontu nawierzchni chodnika i zatoki - Gmina Dąbrówka.Budowa chodnika wraz ze zjazdami w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4323W - dz. nr 207 w ramach zagospodarowania centrum wsi Guzowatka Gmina DąbrówkaRemont budynku i sal dydaktycznych dla klas "0" Przedszkola Samorządowego w DręszewieDowożenie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Dąbrówka wraz z zapewnieniem opieki nad dowożonymi dziećmi.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości TrojanyDowożenie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Dąbrówka wraz z zapewnieniem opieki nad dowożonymi dziećmi.Przebudowa drogi gminnej Trojany - LaskówPrzebudowa drogi gminnej Trojany - LaskówPrzebudowa drogi gminnej Dąbrówka - Stanisławów

Strona oglądana: 57773 razy.