Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Wykaz zakończonych zamówień publicznych

(przetargi zostały rozstrzygnięte)

Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości LudwinówPrzebudowa drogi powiatowej Nr 4323W Kołaków-GuzowatkaBudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości KarpinDowożenie uczniów szkół podstawowych i gimnazjówPrzebudowa drogi gminnej we Wszeborach na odcinku 620 mb.
Budowa ogólnodostępnej bieżni sportowej.Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanychPrzebudowa drogi gminnej Dąbrówka -Stanisławów
Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanychBudowa Hali sportowej w DąbrówceWykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Dąbrówka w okresie od 02.11.2007 r. do 31.10.2010 r.Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości MałopoleBudowa ogólnodostępnej bieżni sportowej

Strona oglądana: 55759 razy.