Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Wykaz zakończonych zamówień publicznych

(przetargi zostały rozstrzygnięte)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYMBudowa sieci wodociagowej z przyłączami w miejscowości KarpinUdzielenie i obsługa kredytu bankowegoBudowa Sportowego Boiska Wielofunkcyjnego we Wszeborach.Zagospodarowanie Centrum Wsi Kuligów- Budowa chodnika.Przebudowa drogi Kołaków-GuzowatkaWykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości LudwinówPrzebudowa drogi powiatowej Nr 4323W Kołaków-GuzowatkaBudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości KarpinDowożenie uczniów szkół podstawowych i gimnazjówPrzebudowa drogi gminnej we Wszeborach na odcinku 620 mb.
Budowa ogólnodostępnej bieżni sportowej.Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanychPrzebudowa drogi gminnej Dąbrówka -Stanisławów

Strona oglądana: 57354 razy.