Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Wykaz zakończonych zamówień publicznych

(przetargi zostały rozstrzygnięte)

Zagospodarowanie Centrum Wsi Chajęty.Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Hali Sportowej w Dąbrówce.Ogłoszenie o zamówieniu (proj. sieci wod. Karpin, Trojany, Małopole)Dowożenie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy DąbrówkaBudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Sokołówek i TeodorówZagospodarowanie centrum miejscowości ChajętyZagospodarowanie centrum miejscowości TrojanyZagospodarowanie centrum miejscowości TrojanyZagospodarowanie centrum miejscowości KuligówOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa; nazwa zamówienia: Dostawa pospółkiOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane nazwa zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości LaskówPrzebudowa -modernizacja drogi transportu rolnego w Trojanach gm. DąbrówkaBudowa gminnego boiska do piłki nożnej w Dąbrówce.Modernizacja Szkoły Podstawowej w JózefowieDowożenie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Dąbrówka

Strona oglądana: 60298 razy.