Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Wykaz zakończonych zamówień publicznych

(przetargi zostały rozstrzygnięte)

Modernizacja Szkoły Podstawowej w JózefowieDowożenie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy DąbrówkaOGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Przedmiot zamówienia: wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Guzowatka-Dz. Czarnowskie na odcinku 940mbOGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Przedmiot zamówienia: Modernizacja Szkoły Podstawowej we WszeborachOpracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: " Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Sokołówek, Teodorów, Józefów i Cisie"Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa hali sportowej typu „DAVIS CUP” w Józefowie wraz z wyposażeniem, niezbędnymi przyłączami, instalacjami i zagospodarowaniem terenu.Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa hali sportowej typu „DAVIS CUP” w Guzowatce wraz z wyposażeniem, niezbędnymi przyłączami, instalacjami i zagospodarowaniem terenu.Budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kuligów, gmina DąbrówkaOpracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: " Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Sokołówek, Teodorów, Józefów i Cisie"Budowa hali sportowej typu ,,DAVIS CUP" w DąbrówceBudowa hali sportowej typu ,,DUP" w GuzowatceBudowa hali sportowej typu ,,DAVIS CUP" w JózefowieBudowa hali sportowej we WszeborachO G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Sprzedaż nieruchomościOGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Modernizacja Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce

Strona oglądana: 57774 razy.