Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Wykaz zakończonych zamówień publicznych

(przetargi zostały rozstrzygnięte)

Budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości DąbrówkaRozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości DąbrówkaWykonanie dokumentacji projektowej budowy stacji wodociągowej wraz z urządzeniami do uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kuligów.Remont budynku Szkoły Podstawowej w DąbrówceModernizacja drogi transportu rolnego Małopole-EmilianówModernizacja drogi gminnej Małopole-EmilianówPrzetarg nieograniczony na dostawe pospółki drogowej na drogi gminne wraz z rozplantowaniem.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanychwe wsi KuligówPrzetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Lasków i MałopoleWójt Gminy Dąbrówka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych:Gmina Dąbrówka ogłasza przetarg nieograniczony na budowę wodociągu z przyłączami.Wójt Gminy Dąbrówka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowo-pensjonatową i letniskową.Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro na wykonanie MODERNIZACJI DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH Wszebory i Dręszew o powierzchni ok.2300m2.Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro na wykonanie MAP SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWYCH DO CELÓW PROJEKTOWYCH MIEJSCOWOŚCI LASKÓW I MAŁOPOLEOGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro na WYKONANIE MODERNIZACJI I ROZBUDOWY POD KLUCZ BUDYNKU URZĘDU GMINY DĄBRÓWKA

Strona oglądana: 55760 razy.