Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Wykaz zakończonych zamówień publicznych

(przetargi zostały rozstrzygnięte)

Budowa hali sportowej we WszeborachO G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Sprzedaż nieruchomościOGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Modernizacja Publicznego Gimnazjum w DąbrówceOdbudowa drogi Dręszew-Ślężany-KuligówOGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Przedmiot zamówienia: Dostawa pospółkiOGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Przedmiot zamówienia: l etap odbudowy drogi w Dręszewie, Ślężanach i KuligowiePrzetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji drogi w miejscowości Chruściele.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Budowa I etapu sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości LaskówTermomodemizacja Ośrodka Zdrowia w DąbrówceModernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w KuligowieII etap budowy sieci wodociągowej w miejscowości ChajętyBudowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości DąbrówkaRozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości DąbrówkaWykonanie dokumentacji projektowej budowy stacji wodociągowej wraz z urządzeniami do uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kuligów.Remont budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrówce

Strona oglądana: 58105 razy.