Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Wykaz zakończonych zamówień publicznych

(przetargi zostały rozstrzygnięte)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Przedmiot zamówienia: l etap odbudowy drogi w Dręszewie, Ślężanach i KuligowiePrzetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji drogi w miejscowości Chruściele.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Budowa I etapu sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości LaskówTermomodemizacja Ośrodka Zdrowia w DąbrówceModernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w KuligowieII etap budowy sieci wodociągowej w miejscowości ChajętyBudowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości DąbrówkaRozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości DąbrówkaWykonanie dokumentacji projektowej budowy stacji wodociągowej wraz z urządzeniami do uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kuligów.Remont budynku Szkoły Podstawowej w DąbrówceModernizacja drogi transportu rolnego Małopole-EmilianówModernizacja drogi gminnej Małopole-EmilianówPrzetarg nieograniczony na dostawe pospółki drogowej na drogi gminne wraz z rozplantowaniem.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanychwe wsi KuligówPrzetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Lasków i Małopole

Strona oglądana: 57355 razy.