Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Wykaz zakończonych zamówień publicznych

(przetargi zostały rozstrzygnięte)

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy DąbrówkaBieżące utrzymanie dróg gminnychModernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy DąbrówkaOdbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy DąbrówkaUdzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrówka w 2018 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 900 000,00 złotych.Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy DąbrówkaBudowa i wyposażenie placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie GminyZagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej w GuzowatceBudowa chodników przy drogach gminnych - Małopole, DręszewUdzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrówka w 2018 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 6 900 000,00 złPrzebudowa drogi gminnej Zaścienie – Karolew, Gmina DąbrówaZakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego 4x4 z wyposażeniemPrzebudowa dróg gminnych: nr 430113W w miejscowości Zaścienie i Wszebory oraz nr 430107W w miejscowości MałopoleZakup samochodu pożarniczego dla OSPBudowa i wyposażenie placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie Gminy

Strona oglądana: 59478 razy.