Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Wykaz zakończonych zamówień publicznych

(przetargi zostały rozstrzygnięte)

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanychwe wsi KuligówPrzetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Lasków i MałopoleWójt Gminy Dąbrówka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych:Gmina Dąbrówka ogłasza przetarg nieograniczony na budowę wodociągu z przyłączami.Wójt Gminy Dąbrówka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowo-pensjonatową i letniskową.Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro na wykonanie MODERNIZACJI DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH Wszebory i Dręszew o powierzchni ok.2300m2.Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro na wykonanie MAP SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWYCH DO CELÓW PROJEKTOWYCH MIEJSCOWOŚCI LASKÓW I MAŁOPOLEOGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro na WYKONANIE MODERNIZACJI I ROZBUDOWY POD KLUCZ BUDYNKU URZĘDU GMINY DĄBRÓWKAPrzetarg nieograniczony poniżej 30 000 na wykonanie MAP SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWYCH DO CELÓW PROJEKTOWYCH W MIEJSCOWOŚCI KULIGÓWGmina Dąbrówka ogłasza przetarg nieograniczony lokalny zgodnie z procedurą Programu SAPARD na roboty: Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przykanalikami w miejscowości Karpin.Przetarg nieograniczony poniżej 30 000 na wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych w miejscowości KuligówPrzetarg nieograniczony poniżej 30 000 na wykonanie DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ STACJI UZDATNIANIAWODY I WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKA z możliwością podłączenia miejscowości: Lasków, Małopole i Karpin

Strona oglądana: 57772 razy.