Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Wykaz zakończonych zamówień publicznych

(przetargi zostały rozstrzygnięte)

Remont budynku Szkoły Podstawowej w DąbrówceModernizacja drogi transportu rolnego Małopole-EmilianówModernizacja drogi gminnej Małopole-EmilianówPrzetarg nieograniczony na dostawe pospółki drogowej na drogi gminne wraz z rozplantowaniem.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanychwe wsi KuligówPrzetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Lasków i MałopoleWójt Gminy Dąbrówka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych:Gmina Dąbrówka ogłasza przetarg nieograniczony na budowę wodociągu z przyłączami.Wójt Gminy Dąbrówka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowo-pensjonatową i letniskową.Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro na wykonanie MODERNIZACJI DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH Wszebory i Dręszew o powierzchni ok.2300m2.Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro na wykonanie MAP SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWYCH DO CELÓW PROJEKTOWYCH MIEJSCOWOŚCI LASKÓW I MAŁOPOLEOGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro na WYKONANIE MODERNIZACJI I ROZBUDOWY POD KLUCZ BUDYNKU URZĘDU GMINY DĄBRÓWKAPrzetarg nieograniczony poniżej 30 000 na wykonanie MAP SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWYCH DO CELÓW PROJEKTOWYCH W MIEJSCOWOŚCI KULIGÓWGmina Dąbrówka ogłasza przetarg nieograniczony lokalny zgodnie z procedurą Programu SAPARD na roboty: Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przykanalikami w miejscowości Karpin.Przetarg nieograniczony poniżej 30 000 na wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych w miejscowości Kuligów

Strona oglądana: 58529 razy.