Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Wykaz zakończonych zamówień publicznych

(przetargi zostały rozstrzygnięte)

Dowożenie uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na terenie Gminy Dąbrówka wraz z zapewnieniem opieki nad dowożonymi dziećmi



Modernizacja placu przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce



Budowa chodników przy drogach gminnych - Cisie



Dostawa paliw płynnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrówka



Dostawa paliw płynnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrówka



Budowa chodników przy drogach gminnych - Cisie



Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ślężany



Dowożenie uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na terenie Gminy Dąbrówka wraz z zapewnieniem opieki nad dowożonymi dziećmi w okresie trwania roku szkolnego 2017-2018



Modernizacja placów przy szkołach na terenie gminy Dąbrówka



Zakup samochodu pożarniczego dla OSP



Bieżące utrzymanie dróg gminnych



Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych droga Małopole Emilianów



Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce



Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Guzowatka



Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Dręszew, Marianów i Kowalicha, gm. Dąbrówka





Strona oglądana: 55307 razy.