Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Wykaz zakończonych zamówień publicznych

(przetargi zostały rozstrzygnięte)

Budowa chodników przy drogach gminnych - CisieDostawa paliw płynnych dla jednostek organizacyjnych Gminy DąbrówkaDostawa paliw płynnych dla jednostek organizacyjnych Gminy DąbrówkaBudowa chodników przy drogach gminnych - CisieBudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości ŚlężanyDowożenie uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na terenie Gminy Dąbrówka wraz z zapewnieniem opieki nad dowożonymi dziećmi w okresie trwania roku szkolnego 2017-2018Modernizacja placów przy szkołach na terenie gminy DąbrówkaZakup samochodu pożarniczego dla OSPBieżące utrzymanie dróg gminnychBudowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych droga Małopole EmilianówModernizacja oczyszczalni ścieków w DąbrówceBudowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości GuzowatkaBudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Dręszew, Marianów i Kowalicha, gm. DąbrówkaPrzebudowa drogi gminnej nr 430105W w miejscowości KołakówDokumentacja projektowo - kosztorysowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla miejscowości: Chajęty, Guzowatka, Trojany i Zaścienie

Strona oglądana: 53337 razy.