Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Wykaz zakończonych zamówień publicznych

(przetargi zostały rozstrzygnięte)

Modernizacja placów przy szkołach na terenie gminy DąbrówkaZakup samochodu pożarniczego dla OSPBieżące utrzymanie dróg gminnychBudowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych droga Małopole EmilianówBudowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości GuzowatkaBudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Dręszew, Marianów i Kowalicha, gm. DąbrówkaModernizacja oczyszczalni ścieków w DąbrówcePrzebudowa drogi gminnej nr 430105W w miejscowości KołakówDokumentacja projektowo - kosztorysowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla miejscowości: Chajęty, Guzowatka, Trojany i ZaścienieUdzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowegoPrzebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowościach Trojany i WszeboryBudowa opaski z kostki betonowej wzdłuż drogi gminnej nr 430106W, dz. nr ew. 420 w MałopoluProwadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dąbrówka w okresie od 02.11.2016 r. do 31.10.2019 r.Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy DąbrówkaBudowa opaski z kostki betonowej wzdłuż drogi gminnej nr 430106W, dz. nr ew. 420 w Małopolu

Strona oglądana: 51434 razy.