Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Wykaz zakończonych zamówień publicznych

(przetargi zostały rozstrzygnięte)

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości GuzowatkaBudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Dręszew, Marianów i Kowalicha, gm. DąbrówkaPrzebudowa drogi gminnej nr 430105W w miejscowości KołakówDokumentacja projektowo - kosztorysowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla miejscowości: Chajęty, Guzowatka, Trojany i ZaścienieUdzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowegoPrzebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowościach Trojany i WszeboryBudowa opaski z kostki betonowej wzdłuż drogi gminnej nr 430106W, dz. nr ew. 420 w MałopoluProwadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dąbrówka w okresie od 02.11.2016 r. do 31.10.2019 r.Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy DąbrówkaBudowa opaski z kostki betonowej wzdłuż drogi gminnej nr 430106W, dz. nr ew. 420 w MałopoluBudowa chodnika wraz ze zjazdami w ciągu drogi gminnej Zaścienie - WszeboryZakup nowego samochodu dla OSP KuligówPrzebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i LaskówBudowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy DąbrówkaUsługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

Strona oglądana: 50207 razy.