Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Wykaz zakończonych zamówień publicznych

(przetargi zostały rozstrzygnięte)

Dostawa paliw płynnych dla jednostek organizacyjnych Gminy DąbrówkaDostawa paliw płynnych dla jednostek organizacyjnych Gminy DąbrówkaBudowa chodników przy drogach gminnych - CisieBudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości ŚlężanyDowożenie uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na terenie Gminy Dąbrówka wraz z zapewnieniem opieki nad dowożonymi dziećmi w okresie trwania roku szkolnego 2017-2018Modernizacja placów przy szkołach na terenie gminy DąbrówkaZakup samochodu pożarniczego dla OSPBieżące utrzymanie dróg gminnychBudowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych droga Małopole EmilianówBudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Dręszew, Marianów i Kowalicha, gm. DąbrówkaBudowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości GuzowatkaModernizacja oczyszczalni ścieków w DąbrówcePrzebudowa drogi gminnej nr 430105W w miejscowości KołakówDokumentacja projektowo - kosztorysowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla miejscowości: Chajęty, Guzowatka, Trojany i ZaścienieUdzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego

Strona oglądana: 58090 razy.