Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Wykaz zakończonych zamówień publicznych

(przetargi zostały rozstrzygnięte)

Budowa opaski z kostki betonowej wzdłuż drogi gminnej nr 430106W, dz. nr ew. 420 w MałopoluBudowa chodnika wraz ze zjazdami w ciągu drogi gminnej Zaścienie - WszeboryZakup nowego samochodu dla OSP KuligówPrzebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i LaskówBudowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy DąbrówkaUsługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowychBudowa nakładek i chodników przy drogach na terenie gminy – droga gminna w miejscowości ChruścieleBudowa chodników przy drogach gminnych – DręszewBieżąca konserwacja dróg gruntowych na terenie Gminy DąbrówkaBudowa wodociągu z przyłączami w miejscowościach Ludwinów i OstrówekUdzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrówka w 2015 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczekPrzebudowa drogi gminnej dz. nr ew. 402 - budowa chodnika w miejscowości Małopolebudowa chodnika w miejscowości Trojany - etap IPrzebudowa dróg gminnych w miejscowości Stanisławów, dz. nr ew. 187 i 51Przebudowa drogi gminnej Karpin - Małopole, etap II

Strona oglądana: 57703 razy.