Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Wykaz zakończonych zamówień publicznych

(przetargi zostały rozstrzygnięte)

Budowa nakładek i chodników przy drogach na terenie gminy – droga gminna w miejscowości ChruścieleBudowa chodników przy drogach gminnych – DręszewBieżąca konserwacja dróg gruntowych na terenie Gminy DąbrówkaBudowa wodociągu z przyłączami w miejscowościach Ludwinów i OstrówekUdzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrówka w 2015 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczekPrzebudowa drogi gminnej dz. nr ew. 402 - budowa chodnika w miejscowości Małopolebudowa chodnika w miejscowości Trojany - etap IPrzebudowa dróg gminnych w miejscowości Stanisławów, dz. nr ew. 187 i 51Przebudowa drogi gminnej Karpin - Małopole, etap IIBudowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości DręszewDostawa paliw płynnych dla jednostek organizacyjnych Gminy DąbrówkaDowożenie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Dąbrówka wraz z zapewnieniem opieki nad dowożonymi dziećmiRozbudowa Zespołu Szkół w JózefowieZagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości DąbrówkaOdśnieżanie i posypywanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2014-2015

Strona oglądana: 59146 razy.