Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrówce

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. T. Kościuszki 14
05 – 252 Dąbrówka

tel./fax. (29) 757 80 25
e-mail: gops@dabrowka.net.pl

Skrytka ePUAP: /OPSDABROWKA/Domyślna

NIP: 1251112151
REGON: 016386688

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrówce jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Dąbrówka powołaną na mocy uchwały Gminnej Rady Narodowej w Dąbrówce nr XI/43/90 z dnia 27 lutego 1990 roku. Celem działania Ośrodka jest wspieranie oraz wzmacnianie osób, rodzin, grup i społeczności lokalnych poprzez pobudzanie ich potencjału i aktywności oraz ukierunkowanie na rozwiązywanie problemów oraz rozwój. Cele osiągane są poprzez realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz zadań wynikających z innych ustaw przekazanych do realizacji kierownikowi lub innym pracownikom Ośrodka na podstawie stosownych upoważnień.
Do głównych zadań GOPS należy prowadzenie całokształtu spraw w zakresie pomocy społecznej, a w szczególności polegających na:

o Tworzeniu warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowa niezbędnej infrastruktury socjalnej,
o Analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
o Przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawami świadczeń,
o Pracy socjalnej rozumianej, jako działalności zawodowej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin
o Rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb
o Realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
o Pobudzaniu aktywności społecznej w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadania wynikające z innych, aniżeli ustawa o pomocy społecznej, aktów prawnych. Należą do nich w szczególności: ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawa o Karcie Dużej Rodziny, od 1 kwietnia 2016 r. także ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Pracownicy GOPS:

Jacek Jeziórski – Kierownik
Anna Szczepańska – Główny księgowy, tel. 296428268
Ewelina Sadlik – Pracownik socjalny, tel. 296428274
Agnieszka Gierek – Specjalista pracy socjalnej, tel. 296428274
Hanna Kiela – Specjalista pracy socjalnej, tel. 296428273
Katarzyna Skwarska – Specjalista pracy socjalnej, tel. 297578095
Mirosława Stępień – Pracownik socjalny
Małgorzata Rasińska – Inspektor ds. świadczeń rodzinnych, tel. 296428260
Dagmara Kacprzyk- Starszy referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, tel. 296429024
Grażyna Ślesicka – Starszy referent ds. świadczenia wychowawczego, tel. 296428260
Justyna Dąbrowska – Asystent rodziny
Urszula Szydłowska - Sprzątaczka

Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Marka Lasockiego, e-mail: iod.gops@dabrowka.net.pl


Wytworzył:Jacek Jeziórski, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 07.07.2003 r., godz. 15.04
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 05.11.2019 r., godz. 14.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.11.2019 r., godz. 14.57Adam KlusekEdycja strony
05.11.2019 r., godz. 08.22Adam KlusekZmiana kolejności podlinków
05.11.2019 r., godz. 08.22Adam KlusekZmiana kolejności podlinków
05.11.2019 r., godz. 08.22Adam KlusekZmiana kolejności podlinków
05.11.2019 r., godz. 08.21Adam KlusekZmiana kolejności podlinków
05.11.2019 r., godz. 08.21Adam KlusekZmiana kolejności podlinków
05.11.2019 r., godz. 08.21Adam KlusekZmiana kolejności podlinków
05.11.2019 r., godz. 08.18Adam KlusekZmiana kolejności podlinków
05.11.2019 r., godz. 08.18Adam KlusekZmiana kolejności podlinków
05.11.2019 r., godz. 08.18Adam KlusekZmiana kolejności podlinków
05.11.2019 r., godz. 08.18Adam KlusekZmiana kolejności podlinków
05.11.2019 r., godz. 08.18Adam KlusekZmiana kolejności podlinków
05.11.2019 r., godz. 08.18Adam KlusekZmiana kolejności podlinków
05.11.2019 r., godz. 08.17Adam KlusekZmiana kolejności podlinków
14.08.2019 r., godz. 10.48Tomasz KostrzewaEdycja strony
24.06.2019 r., godz. 14.35Tomasz KostrzewaZmiana przynależności strony
31.05.2019 r., godz. 10.48Tomasz KostrzewaEdycja strony
15.05.2019 r., godz. 13.20Tomasz KostrzewaEdycja strony
25.04.2019 r., godz. 09.47Tomasz KostrzewaZmiana przynależności strony
13.02.2019 r., godz. 08.51Tomasz KostrzewaEdycja strony
05.03.2018 r., godz. 07.55Tomasz KostrzewaEdycja strony
27.02.2018 r., godz. 10.54Tomasz KostrzewaEdycja strony
14.08.2017 r., godz. 15.20Tomasz KostrzewaEdycja strony
01.08.2016 r., godz. 09.23Tomasz KostrzewaEdycja strony
01.08.2016 r., godz. 09.22Tomasz KostrzewaEdycja strony
19.04.2016 r., godz. 07.56Tomasz KostrzewaEdycja strony
19.04.2016 r., godz. 07.54Tomasz KostrzewaEdycja strony
10.02.2016 r., godz. 07.41Tomasz KostrzewaEdycja strony
20.07.2015 r., godz. 14.36Tomasz KostrzewaEdycja strony
16.04.2015 r., godz. 07.49Tomasz KostrzewaEdycja strony
10.03.2015 r., godz. 09.21Tomasz KostrzewaEdycja strony
14.12.2010 r., godz. 14.33Tomasz KostrzewaEdycja strony
19.03.2010 r., godz. 10.02Tomasz KostrzewaEdycja strony
11.06.2007 r., godz. 13.51Marek KaszubaDodanie oświadczenia majątkowego
07.07.2003 r., godz. 15.04Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 16762 razy.