Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 14/2007 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 16 marca 2007 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok.
Na podstawie art. 173 ust. 5 i 188 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 200f roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) oraz § 10 ust. 3 uchwały Rad) Gminy Dąbrówka Nr IV/24/2007 z dnia 16 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy m 2007 rok zarządzam, co następuje:


§ 1

Rozdysponować część rezerwy ogólnej w kwocie 20.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 2

Dokonać przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1,


§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2007.


§ 5

Zarządzenie podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


Załącznik do zarządzenia


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Łukasz Sadowski, data: 17.04.2007 r., godz. 10.03
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 17.09.2019 r., godz. 11.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2019 r., godz. 11.38Adam KlusekZmiana przynależności strony
17.04.2007 r., godz. 10.03Łukasz SadowskiDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1484 razy.