Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 16/2007 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 30 marca 2007 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok.
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) oraz § 10 ust. 3 uchwały Rady Gminy Dąbrówka Nr IV/24/2007 z dnia 16 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok zarządzam, co następuje:


§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.392,00zł, które po zmianach wynoszą 17.428.521zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.392,00zł, które po zmianach wynoszą 17.710.395,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.


§ 3

Zwiększa się:
1. Dochody związanie z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.


§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2007.


§ 6

Zarządzenie podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.Załącznik do uchwały


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Łukasz Sadowski, data: 17.04.2007 r., godz. 10.17
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 17.09.2019 r., godz. 11.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2019 r., godz. 11.39Adam KlusekZmiana przynależności strony
17.04.2007 r., godz. 10.17Łukasz SadowskiDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1366 razy.