Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 19/2007 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 20 kwietnia 2007 r.

w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.
Na podstawie art. 7, art. 8 w zw. z art. 21 ust. 2 pkt 4 i art. 8a ust 1, ustawy z dnia 21 czerwca 200 lr. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 31 póz. 266) w związku z uchwałą Nr VI/33/2003 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 18 marca 2003r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2003-2007, zarządzam, co następuje:


§ 1

Ustalam, dla lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, stawki czynszu w wysokości:
1. Dla lokali znajdujących się w:
budynek Ośrodka Zdrowia w Kuligowie - 2,00 zł za Im2 budynek Ośrodka Zdrowia w Dąbrówce - 2,00 zł za Im2 budynek „Barak" stary GOZ w Dąbrówce - 0,60 zł za Im2
- budynek Domu Nauczyciela w Dąbrówce - 2,00 zł za Im2
- budynek Domu Nauczyciela we Wszeborach - 1,80 zł za 1 m2
- budynek SP w Józefowie - 2,00 zł za Im2
- budynek SP w Guzowatce - 2,00 zł za Im2
budynek Przedszkola Samorządowego w Dręszewie - 2,00 zł za Im2
2. Dla lokali socjalnych 50% stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2007 roku.


§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam, w zakresie administrowanych lokali, Kierownikom Zespołu Szkół i Przedszkola Samorządowego oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce.


§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Łukasz Sadowski, data: 10.05.2007 r., godz. 09.48
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 17.09.2019 r., godz. 11.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2019 r., godz. 11.40Adam KlusekZmiana przynależności strony
10.05.2007 r., godz. 09.48Łukasz SadowskiDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1442 razy.