Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Podatki i opłaty lokalne

STAWKI PODATKÓW LOKALNYCH NA ROK PODATKOWY 2020

 

I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI


Opracowanie na podstawie: Uchwały Nr XII/98/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dąbrówka.

 

Podatek od gruntów

 • Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków: 0,95 zł/m2powierzchni,
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych –  4,80 zł od 1 ha powierzchni,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 0,50 zł/ m2 powierzchni,
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego: 3,15 zł/ m2powierzchni.


Podatek od budynków lub ich części

 • mieszkalny: 0,61 zł/ m2 powierzchni użytkowej,
 • Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej: 23,00 zł/ m2powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 11,18 zł/ m2 powierzchni użytkowej,
 • Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń: 4,87 zł/ m2 powierzchni użytkowej,
 • pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:
  • Budynki rekreacji indywidualnej: 8,05 zł/ m2powierzchni użytkowej,
  • Inne niż wymienione pod lit. a: 5,50 zł / m2powierzchni użytkowej,

 

Podatek od budowli

 

2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i art. 4 ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

II. PODATEK ROLNY


Opracowanie na podstawie: Uchwały Nr XII/97/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego na terenie Gminy Dąbrówka

Stawka podatku rolnego na rok podatkowy 2020 wynosi:

a) 112,50 zł - od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych,

b) 225,00 zł - od 1 ha fizycznego pozostałych gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego


III. PODATEK LEŚNY


Opracowanie na podstawie: Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M.P.2019. poz. 1018).

Stawka podatku leśnego na rok podatkowy 2020 wynosi:

a) 42,7328 zł - od 1 ha fizycznego lasu

IV. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH


Stawki podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2020 zostały określone w: Uchwale Nr XII/99/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dąbrówka

V. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA


a) o wielkości gospodarstwa rolnego,
b) o wielkości hektarów przeliczeniowych,
c) o dochodzie z gospodarstwa,
d) o nie zaleganiu w podatkach.

1.Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach wynosi 21,00 zł;
2.Opłata skarbowa od wydania pozostałych zaświadczeń wynosi 17,00 zł.

Zwolnieniu od opłaty skarbowej podlega wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego, hektarach przeliczeniowych oraz dochodzie z gospodarstwa w celach określonych ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.).

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia.

Opłatę należy uiścić w kasie urzędu lub na rachunek bankowy:

Urząd Gminy Dąbrówka
ul. T. Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka

nr konta:

97 8931 0003 0100 2033 2040 0007

Formularze do pobrania

 

 


Podstrony:

Wytworzył:Michał Strzelecki, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 30.06.2003 r., godz. 16.32
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 02.01.2020 r., godz. 07.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.01.2020 r., godz. 07.55Adam KlusekZmiana kolejności podlinków
02.01.2020 r., godz. 07.55Adam KlusekZmiana kolejności podlinków
02.01.2020 r., godz. 07.55Adam KlusekZmiana kolejności podlinków
02.01.2020 r., godz. 07.55Adam KlusekZmiana kolejności podlinków
02.01.2020 r., godz. 07.55Adam KlusekZmiana kolejności podlinków
02.01.2020 r., godz. 07.55Adam KlusekZmiana kolejności podlinków
02.01.2020 r., godz. 07.54Adam KlusekZmiana kolejności podlinków
02.01.2020 r., godz. 07.54Adam KlusekZmiana kolejności podlinków
02.01.2020 r., godz. 07.54Adam KlusekZmiana kolejności podlinków
02.01.2020 r., godz. 07.54Adam KlusekZmiana kolejności podlinków
02.01.2020 r., godz. 07.54Adam KlusekZmiana kolejności podlinków
31.12.2019 r., godz. 10.46Adam KlusekEdycja strony
31.12.2019 r., godz. 09.08Adam KlusekZmiana kolejności podlinków
31.12.2019 r., godz. 09.08Adam KlusekZmiana kolejności podlinków
31.12.2019 r., godz. 09.08Adam KlusekZmiana kolejności podlinków
31.12.2019 r., godz. 09.08Adam KlusekZmiana kolejności podlinków
31.12.2019 r., godz. 09.08Adam KlusekZmiana kolejności podlinków
31.12.2019 r., godz. 09.06Adam KlusekEdycja strony
31.12.2019 r., godz. 09.02Adam KlusekEdycja strony
31.12.2019 r., godz. 09.01Adam KlusekEdycja strony
31.12.2019 r., godz. 09.00Adam KlusekEdycja strony
31.12.2019 r., godz. 08.59Adam KlusekEdycja strony
31.12.2019 r., godz. 08.59Adam KlusekEdycja strony
31.12.2019 r., godz. 08.57Adam KlusekEdycja strony
31.12.2019 r., godz. 08.57Adam KlusekEdycja strony
31.12.2019 r., godz. 08.57Adam KlusekEdycja strony
31.12.2019 r., godz. 08.53Adam KlusekEdycja strony
31.12.2019 r., godz. 08.53Adam KlusekEdycja strony
31.12.2019 r., godz. 08.50Adam KlusekEdycja strony
31.12.2019 r., godz. 08.49Adam KlusekEdycja strony
31.12.2019 r., godz. 08.48Adam KlusekEdycja strony
31.12.2019 r., godz. 08.48Adam KlusekEdycja strony
31.12.2019 r., godz. 08.47Adam KlusekEdycja strony
31.12.2019 r., godz. 08.46Adam KlusekEdycja strony
31.12.2019 r., godz. 08.44Adam KlusekEdycja strony
31.12.2019 r., godz. 08.44Adam KlusekEdycja strony
31.12.2019 r., godz. 08.43Adam KlusekEdycja strony
31.12.2019 r., godz. 08.29Adam KlusekEdycja strony
31.12.2019 r., godz. 08.28Adam KlusekEdycja strony
31.12.2019 r., godz. 08.26Adam KlusekEdycja strony
31.12.2019 r., godz. 08.25Adam KlusekEdycja strony
31.12.2019 r., godz. 08.22Adam KlusekEdycja strony
31.12.2019 r., godz. 08.20Adam KlusekEdycja strony
31.12.2019 r., godz. 08.20Adam KlusekEdycja strony
31.12.2019 r., godz. 08.19Adam KlusekEdycja strony
31.12.2019 r., godz. 08.18Adam KlusekEdycja strony
31.12.2019 r., godz. 08.17Adam KlusekEdycja strony
31.12.2019 r., godz. 08.15Adam KlusekEdycja strony
31.12.2019 r., godz. 08.13Adam KlusekEdycja strony
31.12.2019 r., godz. 08.13Adam KlusekEdycja strony
31.12.2019 r., godz. 08.12Adam KlusekEdycja strony
31.12.2019 r., godz. 08.10Adam KlusekEdycja strony
31.12.2019 r., godz. 08.09Adam KlusekEdycja strony
31.12.2019 r., godz. 08.06Adam KlusekEdycja strony
31.12.2019 r., godz. 08.04Adam KlusekEdycja strony
31.12.2019 r., godz. 08.03Adam KlusekEdycja strony
31.12.2019 r., godz. 08.02Adam KlusekEdycja strony
31.12.2019 r., godz. 07.59Adam KlusekEdycja strony
31.12.2019 r., godz. 07.58Adam KlusekEdycja strony
31.12.2019 r., godz. 07.57Adam KlusekEdycja strony
30.12.2019 r., godz. 12.17Adam KlusekEdycja strony
30.12.2019 r., godz. 12.15Adam KlusekEdycja strony
30.12.2019 r., godz. 12.10Adam KlusekEdycja strony
30.12.2019 r., godz. 12.09Adam KlusekEdycja strony
30.12.2019 r., godz. 12.05Adam KlusekEdycja strony
30.12.2019 r., godz. 12.01Adam KlusekEdycja strony
30.12.2019 r., godz. 11.58Adam KlusekEdycja strony
30.12.2019 r., godz. 11.57Adam KlusekEdycja strony
30.12.2019 r., godz. 11.55Adam KlusekEdycja strony
30.12.2019 r., godz. 11.54Adam KlusekEdycja strony
30.12.2019 r., godz. 11.54Adam KlusekEdycja strony
30.12.2019 r., godz. 11.53Adam KlusekEdycja strony
30.12.2019 r., godz. 11.53Adam KlusekEdycja strony
30.12.2019 r., godz. 11.52Adam KlusekEdycja strony
30.12.2019 r., godz. 11.49Adam KlusekEdycja strony
30.12.2019 r., godz. 11.49Adam KlusekEdycja strony
30.12.2019 r., godz. 11.48Adam KlusekEdycja strony
30.12.2019 r., godz. 11.45Adam KlusekEdycja strony
30.12.2019 r., godz. 11.43Adam KlusekEdycja strony
30.12.2019 r., godz. 11.42Adam KlusekEdycja strony
30.12.2019 r., godz. 11.41Adam KlusekEdycja strony
30.12.2019 r., godz. 11.39Adam KlusekEdycja strony
30.12.2019 r., godz. 11.38Adam KlusekEdycja strony
30.12.2019 r., godz. 11.38Adam KlusekEdycja strony
30.12.2019 r., godz. 11.37Adam KlusekEdycja strony
30.12.2019 r., godz. 11.37Adam KlusekEdycja strony
30.12.2019 r., godz. 11.35Adam KlusekEdycja strony
30.12.2019 r., godz. 11.14Adam KlusekEdycja strony
30.12.2019 r., godz. 11.14Adam KlusekEdycja strony
30.12.2019 r., godz. 11.13Adam KlusekEdycja strony
30.12.2019 r., godz. 11.12Adam KlusekEdycja strony
30.12.2019 r., godz. 11.11Adam KlusekEdycja strony
30.12.2019 r., godz. 11.11Adam KlusekEdycja strony
30.12.2019 r., godz. 11.04Adam KlusekEdycja strony
30.12.2019 r., godz. 11.02Adam KlusekEdycja strony
13.08.2019 r., godz. 09.48Tomasz KostrzewaZmiana przynależności strony
13.08.2019 r., godz. 09.48Tomasz KostrzewaEdycja strony
13.01.2017 r., godz. 11.45Tomasz KostrzewaEdycja strony
13.01.2017 r., godz. 11.43Tomasz KostrzewaEdycja strony
26.09.2016 r., godz. 14.33Tomasz KostrzewaEdycja strony
26.09.2016 r., godz. 14.33Tomasz KostrzewaEdycja strony
26.09.2016 r., godz. 14.32Tomasz KostrzewaEdycja strony
26.09.2016 r., godz. 14.31Tomasz KostrzewaEdycja strony
23.09.2016 r., godz. 14.56Tomasz KostrzewaEdycja strony
23.09.2016 r., godz. 14.54Tomasz KostrzewaEdycja strony
23.09.2016 r., godz. 14.41Tomasz KostrzewaEdycja strony
26.03.2012 r., godz. 10.11Tomasz KostrzewaZmiana kolejności podlinków
30.06.2003 r., godz. 16.32Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 20235 razy.