Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 22/2007 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 17 maja 2007 r.

w sprawie: ustalenia trybu postępowania przy zwrocie kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych
Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973) zarządzam, co następuje:


§ 1

Pracownicy Urzędu Gminy Dąbrówka oraz pracownicy gminnych jednostek organizacyjnych zatrudnieni na stanowiskach z monitorami ekranowymi, którzy w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, sprawowanej nad nimi przez przychodnie medycyny pracy i lecznictwa, otrzymali zaświadczenie o konieczności używania okularów do pracy przy monitorach ekranowych, mają prawo do zwrotu kosztów zakupu okularów.


§ 2

1. Zwrot kosztów za zakup okularów korekcyjnych w 2007 r. ustala się do kwoty 200 zł.
2. Kwota o której mowa z ust. 1 jest corocznie waloryzowana zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do roku poprzedniego, ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.


§ 3

Zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w § 1 oraz rachunek potwierdzający zakup okularów, pracownicy składają do Sekretarza Urzędu lub do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.


§ 4

Zobowiązuje się Sekretarza Urzędu, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i służby finansowe do zwrotu kosztów o których mowa w § 2 nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia dokumentów.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Łukasz Sadowski, data: 21.06.2007 r., godz. 10.34
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 17.09.2019 r., godz. 11.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2019 r., godz. 11.41Adam KlusekZmiana przynależności strony
21.06.2007 r., godz. 10.34Łukasz SadowskiDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1515 razy.