Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 27/2007 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 5 czerwca 2007r.

sprawie: powołania Komisji do dokonania inwentaryzacji dokumentów z wyborów samorządowych.
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 200lr, Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 11 listopada 2002 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępnienia lokumentów z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2002 r. Nr 209 poz. 1781 z 2005 r. Nr 25 poz. 210) zarządzam co następuje:


§ 1

Powołuję Komisję inwentaryzacyjną w składzie:
1. Kaczmarczyk Helena
2. Burdelas Anna
3. Woj cik Grażyna


§ 2

Do zadań Komisji należy:
1. Posegregowanie wszystkich dokumentów i materiałów wg grup i objęcie ich spisem zdawczo-odbiorczym.
2. Sporządzenie spisu dokumentacji niearchiwalnej i protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej.
3. Przekazanie dokumentów archiwalnych do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie.
4. Zniszczenie dokumentów niearchi walnych po uzyskaniu zgody z Archiwum Państwowego.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Łukasz Sadowski, data: 21.06.2007 r., godz. 12.07
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 17.09.2019 r., godz. 11.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2019 r., godz. 11.43Adam KlusekZmiana przynależności strony
21.06.2007 r., godz. 12.07Łukasz SadowskiDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1428 razy.