Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 30/2007 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 29 czerwca 2007r.

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Dąbrówka na 2007 rok.
Na podstawie art. 186 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Dąbrówka Nr IV/24/2007 z dnia 16 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrówka na 2007 rok, zarządzam co następuje:


§ 1

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym budżetu Gminy Dąbrówka na 2007 rok w podziale na jednostki budżetowe realizujące dochody budżetowe, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie Uchwałą Rady Gminy Dąbrówka Nr VIII/49/2007, zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 2

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym budżetu Gminy Dąbrówka na 2007 rok w podziale na jednostki budżetowe realizujące wydatki budżetowe, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie Uchwałą Rady Gminy Dąbrówka Nr VIII/49/2007 i Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrówka Nr 29/2007, zgodnie z załącznikiem Nr 2.


§ 3

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym budżetu Gminy Dąbrówka na 2007 rok w podziale na jednostki budżetowe realizujące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie Uchwałą Rady Gminy Dąbrówka Nr VIII/49/2007, zgodnie z załącznikiem Nr 3.


§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w 2007 roku.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Łukasz Sadowski, data: 05.09.2007 r., godz. 10.18
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 17.09.2019 r., godz. 11.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2019 r., godz. 11.46Adam KlusekZmiana przynależności strony
05.09.2007 r., godz. 10.18Łukasz SadowskiDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1363 razy.