Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 32/2007 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 6 lipca 2007r.

w sprawie powołania Komisji ds. inwentaryzacji azbestu na terenie Gminy Dąbrówka
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) zarządzam co następuje:


§ 1

Powołuję Komisję ds. inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dąbrówka w składzie:
1. Ireneusz Zieliński - Inspektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
2. Jacek Karpiński - Inspektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
3. Zenon Zadróżny - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce


§ 2

Do zadań Komisji należy:
a) przeprowadzenie inwentaryzacji azbestu i wyrobów azbestowych na terenie Gminy Dąbrówka,
b) przeprowadzenie ankiety wśród właścicieli prywatnych posesji z analizą jej wyników, *
c) utworzenie bazy danych o lokalizacji istniejących wyrobów zawierających azbest,
d) opracowanie dla Gminy Dąbrówka mapy zagrożeń działania azbestu,
e) edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich usuwania oraz unieszkodliwiania
f) opracowanie protokołu z prac Komisji, który stanowić będzie element Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrówka na lata, i 2007-2030.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podiecia.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Łukasz Sadowski, data: 05.09.2007 r., godz. 10.36
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 17.09.2019 r., godz. 11.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2019 r., godz. 11.47Adam KlusekZmiana przynależności strony
05.09.2007 r., godz. 10.36Łukasz SadowskiDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1486 razy.