Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Nabór na stanowisko ds. informatyki

Wójt Gminy Dąbrówka ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. informatyki
1. Wymagania niezbędne stawiane kandydatom.
a) wykształcenie minimum średnie , preferowane wyższe o kierunku informatycznym lub pokrewnym umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku
b) znajomość systemu operacyjnego Windows 2003/XP
c) podstawowa znajomość baz danych MS SQL , Firebird i oprogramowania stosowanego w Urzędzie Gminy
d) podstawowa wiedza w zakresie konfiguracji urządzeń sieciowych

2. Wymagania dodatkowe
a) mile widziana znajomość Linuxa
b) prawo jazdy
c) wskazane doświadczenie zawodowe
d) umiejętność interpretowania przepisów prawa z zakresu ustawy o samorządzie gminnym , ustawy o ochronie danych osobowych.
e) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku.
a) monitorowanie rynku IT pod kontem nowych rozwiązań w zakresie sprzętu komputerowego.
b) przekazywanie informacji na stronę internetową
c) wprowadzenie danych do Biuletynu Informacji Publicznej
d) obsługa istniejących systemów informatycznych Urzędu Gminy
e) bieżąca konserwacja sieci komputerowej i drobne naprawy sprzętu komputerowego
f) zabezpieczenie sieci komputerowej , danych i oprogramowania przed ingerencją z zewnątrz
g) wykonywanie kopii zapasowych danych
h) przygotowanie Urzędu do realizacji zadań z zakresu wprowadzania elektronicznego obiegu dokumentów i podpisu elektronicznego.
i) dokonywanie kontroli oprogramowania pod względem legalności
j) przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych , ustawy o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych
k) inne zadania związane z informatyzacją Gminy i obsługą systemu informatycznego

4. Wymagane dokumenty
a) życiorys (CV)
b) list motywacyjny
c) dokument poświadczający wykształcenie ( dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
d) kwestionariusz osobowy
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrówka ul. T. Kościuszki 14 , pokój numer 8 z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko informatyka w Urzędzie Gminy Dąbrówka” w terminie do dnia 9 listopada 2007 r. (nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP).
Aplikacje , które wpłyną do urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.dabrowka.net.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrówka, ul. Kościuszki 14.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny , szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn . zam.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zam.)
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (029) 7578002 w godzinach pracy Urzędu.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Łukasz Sadowski, data: 26.10.2007 r., godz. 10.47
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 08.09.2016 r., godz. 13.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.09.2016 r., godz. 13.27Adam KlusekZmiana przynależności strony
26.10.2007 r., godz. 10.47Łukasz SadowskiDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2457 razy.