Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 49/2007 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 26 października 2007r.

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Dąbrówka na 2007 rok.
Na podstawie art. 186 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Dąbrówka Nr IV/24/2007 z dnia 16 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrówka na 2007 rok, zarządzam co następuje:


§ 1

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym budżetu Gminy Dąbrówka na 2007 rok w podziale na jednostki budżetowe realizujące wydatki budżetowe, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrówka Nr 48/2007, zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 2

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym budżetu Gminy Dąbrówka na 2007 rok w podziale na jednostki budżetowe realizujące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrówka Nr 48/2007, zgodnie z załącznikiem Nr 2.


§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w 2007 roku.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Łukasz Sadowski, data: 12.11.2007 r., godz. 10.47
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 17.09.2019 r., godz. 11.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2019 r., godz. 11.52Adam KlusekZmiana przynależności strony
12.11.2007 r., godz. 10.47Łukasz SadowskiDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1306 razy.