Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Nabór na stanowisko inspektora ds. obsługi prawnej

Wójt Gminy Dąbrówka ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. obsługi prawnej
Wójt Gminy Dąbrówka ogłasza nabór na wolne stanowisko inspektora ds. obsługi prawnej

1. Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:
a) wykształcenie wyższe prawnicze;
b) znajomość prawa administracyjnego, cywilnego, przepisów dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego , finansów publicznych i innych w zakresie dotyczącym funkcjonowania gminy i jej jednostek organizacyjnych.

2. Wymagania dodatkowe:
a) posiadanie co najmniej statusu aplikanta radcowskiego albo adwokackiego lub co najmniej roczne doświadczenie w pracy prawnika;
b) prawo jazdy kat. B
c) komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) pomoc w przygotowywaniu, opiniowanie i parafowanie projektów uchwał, w tym projektów statutów i regulaminów;
b) pomoc w przygotowywaniu, opiniowanie i parafowanie projektów decyzji administracyjnych, postanowień itp.;
c) pomoc w przygotowywaniu i opiniowanie projektów umów i porozumień;
d) pomoc w przygotowywaniu i opiniowanie odpowiedzi na pisma wpływające do Urzędu Gminy w zakresie dotyczącym kwestii prawnych;
e) udzielanie porad prawnych pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w zakresie realizowanych przez nich zadań;
f) przygotowywanie pism procesowych dotyczących działalności gminy;
g) inne zadania zlecone przez Wójta.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV)
b) list motywacyjny
c) dokument poświadczający wykształcenie ( dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
d) kwestionariusz osobowy
e) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrówka ul. T. Kościuszki 14 , pokój numer 8 z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. obsługi prawnej w Urzędzie Gminy Dąbrówka” w terminie do dnia 05 grudnia 2007 r. (nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP).
Aplikacje , które wpłyną do urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.dabrowka.net.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrówka, ul. Kościuszki 14.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny , szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn . zam.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zam.)
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (029) 7578002 w godzinach pracy Urzędu.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Łukasz Sadowski, data: 21.11.2007 r., godz. 10.20
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 08.09.2016 r., godz. 13.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.09.2016 r., godz. 13.28Adam KlusekZmiana przynależności strony
21.11.2007 r., godz. 10.20Łukasz SadowskiDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2555 razy.