Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 60/2007 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 13 grudnia 2007r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok.
Na podstawie art. 173 ust. 5 i 188 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) oraz § 10 ust. 3 uchwały Rady Gminy Dąbrówka Nr IV/24/2007 z dnia 16 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok zarządzam, co następuje:


§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 9.500 zł, które po zmianach wynoszą 18.462.838 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 9.500 zł, które po zmianach wynoszą 19.981.874 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2


§ 3

Rozdysponować część rezerwy ogólnej w kwocie 16.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.


§ 4

Dokonać przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
a/ przeniesienia ustalone w ust. 1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.


§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2007.
§ 7

Zarządzenie podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


WÓJT GMINY DĄBRÓWKA
mgr inż. TADEUSZ BULIK

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 28.10.2008 r., godz. 13.17
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 17.09.2019 r., godz. 11.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2019 r., godz. 11.56Adam KlusekZmiana przynależności strony
28.10.2008 r., godz. 13.17Tomasz KostrzewaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1253 razy.