Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 64/2007 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji
Na podstawie rozdziału III ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002r., Nr 76, poz. 694 z póź. zm.), zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji wszelkich aktywów i pasywów w roku obrotowym 2007, jak następuję:


§ 1
1. Inwentaryzację sald rozrachunkowych środków pieniężnych na rachunkach bankowych, sald kredytów i pożyczek przeprowadzić metodą potwierdzenia sald wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku.
2. Za prawidłowe przeprowadzenie w/w inwentaryzacji odpowiedzialność ponosi Pani Elżbieta Wilkowska.
3. Protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji należy przedłożyć w terminie do dnia 15 stycznia 2008 r.


§ 2
1. Przeprowadzenie inwentaryzacji metodą weryfikacji sald aktywów i pasywów, które nie podlegają inwentaryzacji metodą ich potwierdzenia lub spisowi z natury.
2. Za prawidłowe przeprowadzenie w/w inwentaryzacji odpowiedzialność ponosi Pani Elżbieta Wilkowska.
3. Protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji należy przedłożyć w terminie do dnia 24 lutego 2008 roku.


§ 3
1. Przeprowadzenie inwentaryzacji metodą spisu z natury środków pieniężnych i innych wartości znajdujących się w kasie na dzień 31 grudnia 2007r.
2. Za prawidłowe przeprowadzenie w/w inwentaryzacji odpowiedzialność ponosi Pani Augustyniak Krystyna.
3. Protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji należy przedłożyć w dniu 31.12.2007r.§ 4
1. W skład komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa w § 1, ust 1 i § 2, ust. 1 powołuję:
1. Elżbietę Wilkowską – Przewodniczącą
2. Dorotę Banaś– członek
3. Ewę Morawską – członek
2. W skład komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa w § 3, ust 1 powołuję:

1. Krystynę Augustyniak – Przewodniczącą
2. Grażynę Wójcik – członek
3. Elżbietę Wilkowską – członek


§ 5
Inwentaryzacja podlega rozliczeniu wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.WÓJT GMINY DĄBRÓWKA
mgr inż. TADEUSZ BULIK


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 28.10.2008 r., godz. 13.28
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 17.09.2019 r., godz. 11.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2019 r., godz. 11.58Adam KlusekZmiana przynależności strony
28.10.2008 r., godz. 13.28Tomasz KostrzewaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1247 razy.