Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 72/2008 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 28 stycznia 2008r.

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 68/2008 z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Dąbrówka na 2008 rok.
Na podstawie art. 186 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Dąbrówka Nr XV/82/2007 z 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrówka na 2008 rok, zarządzam co następuje:§ 1

Ustalam układ wykonawczy budżetu na 2008 rok dla Publicznego Gimnazjum im.
T. Kościuszki w Dąbrówce, zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 2

Ustalam układ wykonawczy budżetu na 2008 rok w podziale na jednostki budżetowe realizujące zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Traci moc załącznik Nr 7 i 11 do Zarządzenia Nr 68/2008 z dnia 15 stycznia 2008 roku.


§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w 2008 roku.


Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 28.10.2008 r., godz. 14.15
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 17.09.2019 r., godz. 12.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2019 r., godz. 12.05Adam KlusekZmiana przynależności strony
28.10.2008 r., godz. 14.15Tomasz KostrzewaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1259 razy.