Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 79/2008 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 25 marca 2008r.

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 75/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Dąbrówka na 2008 rok.
Na podstawie art. 186 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Dąbrówka Nr XV/82/2007 z 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrówka na 2008 rok, zarządzam co następuje:§ 1

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym budżetu Gminy Dąbrówka na 2008 rok w podziale na jednostki budżetowe realizujące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie uchwałą Rady Gminy Dąbrówka Nr XVI/96/2008, zgodnie z załącznikiem Nr 1.§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 76/2008 z dnia 17.03 2008 roku.


§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w 2008 roku.


WÓJT GMINY DĄBRÓWKA
mgr inż. TADEUSZ BULIK

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 28.10.2008 r., godz. 14.40
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 17.09.2019 r., godz. 12.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2019 r., godz. 12.07Adam KlusekZmiana przynależności strony
28.10.2008 r., godz. 14.40Tomasz KostrzewaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1175 razy.